Pomiary elektryczne

Urządzenia elektro-energetyczne (w tym ppoż) muszą być poddane badaniom - pomiarom, umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego.

Pomiary dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV.

Z uwagi ma metodykę prac pomiarowych i konieczność wyłączenia spod napięcia badanych obwodów pomiarowych - termin wykonania pomiarów jest każdorazowo ustalony z Klientem w dogodnym okresie, dzięki czemu firma może pracować bez zakłóceń.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach: domowych, firmowych, budynkach użyteczności publicznej.

Zakres pomiarów obejmuje:

  • pomiary ochrony przeciw porażeniowej,
  • pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • pomiary rezystancji izolacji,
  • pomiary wyłączników różnicowych,
  • pomiary natężenia oświetlenia,
  • pomiary rezystancji uziemienia.

 

(C) 2014 - 2021 Hitech-Media | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies