Instalacje elektryczne

Istotną sprawą przy prowadzeniu instalacji elektrycznej jest jej dostępność. Dlatego też warto zastanowić się nad ich rozprowadzeniem, oraz późniejszą rozbudową już na etapie planowania instalacji.

Nowoczesne rozwiązania (np. inteligentnego zarządzania) implementuje się coraz częściej. Są one nie tylko bezpieczne ale i pomocne w codziennym funkcjonowaniu.

Nasze firma oferuje pełną realizację instalacji elektrycznych (od pomiarów, projektu, poprzez realizację oraz ewentualny serwis). 

Instalacje elektryczne w budynkach powinny być dostosowane do funkcji oraz konstrukcji budynku. We wnętrzach suchych i ogrzewanych ze ścianami i stropem lub sufitem pokrytymi tynkiem instalacja może być poprowadzona pod tynkiem lub w tynku. W pomieszczeniach wilgotnych wskazane jest układanie jej na wierzchu ścian bez względu na to, czy są otynkowane, czy też nie. W pomieszczeniach zwykłych do instalacji podtynkowych i wtynkowych stosuje się osprzęt podtynkowy, w wilgotnych niezależnie od sposobu wykonania instalacji osprzęt musi być szczelny.

Do instalacji podtynkowych należy używać płaskich przewodów kabelkowych lub pojedynczych przewodów wciąganych do rurek układanych w bruzdach wykutych w ścianach. W takich samych bruzdach można schować płaskie lub okrągłe przewody kabelkowe. Można wtedy zastosować cieńszą warstwę tynku. Przewody lub rurki mocuje się do ściany małymi gwoździami i drutem wiązałkowym lub porcjami gipsu albo zaprawy betonowej.

W obwodach jednofazowych można również stosować płaskie dwu- i trójżyłowe przewody wtynkowe. Taki przewód ma odpowiednio rozsunięte żyły, po to aby można było przybić go do podłoża małym gwoździem. Instalacja z przewodów kabelkowych lub wtynkowych nie wymaga kucia bruzd, jeżeli będzie pokryta odpowiednio grubą warstwą tynku.

(C) 2014 - 2020 Hitech-Media | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies